Тарифи

РІШЕННЯ   

22.01.2016              4

Про   корегування тарифів на  теплову енергію та  на послуги  з централізованого  теплопостачання для  всіх  груп  споживачів

Відповідно до п.2 ст. 28, п.1 ст. 30  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004р. № 1875- IV, Постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869  „Про  забезпечення  єдиного  підходу  до  формування тарифів на житлово – комунальні послуги” зі  змінами, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та  житлово – комунального господарства України № 390 від 30.07.2012 року, „Порядок доведення до споживачів інформації про  перелік  житлово-комунальних послуг, структуру  цін / тарифів, зміну  цін / тарифів   з  обґрунтуванням її  необхідності  та  врахуванням  відповідної  позиції територіальних  громад”,  постанови КМУ  від  25.03.2014 року  №81  та на  виконання  Закону України  „Про  внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг”,  розглянувши  матеріали  Звенигородського  ПТМ  на  теплову  енергію та на послуги  з централізованого опалення для всіх груп споживачів,   виконком міської ради  вирішив: 

1. Затвердити і ввести в дію з 01 березня  2016 року  тарифи на теплову енергію та на послуги з централізованого опалення для  споживачів   згідно з  додатком.

2. Дозволити  підприємству  при  розрахунках тарифів на  теплопостачання  інвестиційну   складову  не  використовувати, а також у  разі  зміни  протягом строку дії  тарифів  обсягу окремих  витрат, дозволити  проводити  перерахування  тарифів   шляхом  коригування лише  тих  складових  частин  структури  тарифів,  за  якими  відбулися  цінові зміни в бік збільшення або зменшення.

3. Планова  річна  норма  витрат  теплоенергії  на   опалення  для  населення  становить        0,1016   Гкал   на  один  квадратний  метр  опалювальної  площі.

4. Контроль за виконанням рішення покласти  на  першого заступника міського голови Золотько М. В.   

За  дорученням виконкому міської ради, міський голова                                             О.Я. Саєнко

Тарифи  та  теплову енергію (її виробництво , транспортування, постачання) та на послуги з централізованого  опалення для  населення 

Розділ  1

п/п

Назва  споживачів Одиниця

виміру

Сезонний

тариф , грн.

без ПДВ з  ПДВ
Сезонний  тариф , грн.(  населення )
1. І група споживачів ( населення ) , тариф за 1 Гкал. послуг з  централізованого  опалення грн./Гкал. 699,55 839,46
2. Тариф з  централізованого опалення за один метр опалювальної площі в місяць (протягом року ) грн./кв.м 6,08 7,30
3. Тариф з  централізованого опалення за один метр опалювальної площі в опалювальний сезон грн./кв.м 12,17 14,60

 

Тарифи  та  теплову енергію (її виробництво , транспортування, постачання) та на послуги з централізованого  опалення для  бюджетних  та  госпрозрахункових  споживачів 

Розділ  2

п/п

Назва  споживачів Одиниця

вимі

ру

Одноставковий

тариф ,  грн.

без ПДВ з ПДВ
1. ІІ група  споживачів  (бюджетні  організації) Гкал 1569,67 1883,61
2. ІІІ  група  споживачів  (госпрозрахункові  організації) Гкал 1569,67 1883,61

Розділ   3

п/п

Назва  споживачів

Двоставковий тариф  на  теплову  енергію за  одиницю  спожитого тепла ,  грн.

Одини

ця

виміру

Двоставковий

тариф , грн.

без ПДВ з  ПДВ
1. ІІ  група споживачів  (бюджетні  організації) Гкал 1353,92 1624,71
2. ІІІ група  споживачів  (госпрозрахункові  організації) Гкал 1353,92 1624,71
Двоставковий

тариф  за  опалення , грн.

3. ІІ  група споживачів  (бюджетні  організації)

а) за приєднане  теплове  навантаження  протягом  року

кв.м 2,13 2,56
б) за  один квадратний метр  в опалювальний період кв.м 26,99 32,39
4. ІІІ група  споживачів  (госпрозрахункові  організації)

а) за приєднане  теплове  навантаження  протягом  року

кв.м 1,63 1,95
б) за  один квадратний метр  в опалювальний період кв.м 19,58 23,50