Тарифи

ЗВЕНИГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
Черкаської області
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

  Р І Ш Е Н Н Я

16.11.2018                             м.Звенигородка                              №206

 

Про корегування тарифів на послуги з
централізованого теплопостачання для
всіх груп споживачів

Відповідно до пункту 2 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 №1875- IV, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» зі змінами, постанови КМУ від 27.04.2016 №315, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №390 від 30.07.2012 «Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін / тарифів, зміну цін / тарифів з обґрунтуванням її необхідності та врахуванням відповідної позиції територіальних громад, на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг», розглянувши матеріали КП «Звенигородське підприємство теплових мереж» Звенигородської міської ради на теплову енергію та на послуги з централізованого опалення з урахуванням інвестиційної складової для всіх груп споживачів, виконавчий комітет міської ради вирішив:

  1. Затвердити і ввести в дію з 1 грудня 2018 року тарифи на теплову енергію та на послуги з централізованого опалення для всіх груп споживачів згідно з додатком.
  2. У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, дозволити підприємству проводити перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з виконавчої роботи Кулікова С.С.

За дорученням
виконкому міської ради,
міський голова                                                                                                                              О.Я.Саєнко

 

Додаток
до  рішення виконавчого комітету
16.11.2018  №206

Тарифи на  теплову енергію (її виробництво, транспортування, постачання) та на послуги з централізованого  опалення для  населення (з  урахування інвестиційної  складової)

Розділ  1          

№ п/п Назва  споживачів Одиниця виміру Сезонний тариф, грн.
без ПДВ з ПДВ
Сезонний  тариф, грн. (населення)
1. І група споживачів ( населення ), тариф за 1 Гкал. послуг з  централізованого  опалення грн./Гкал. 1868,67 2242,40
2. Тариф з централізованого опалення за один метр опалювальної площі в місяць  протягом року грн./кв.м 17,46 20,95
3. Тариф з  централізованого опалення за один метр опалювальної площі в опалювальний сезон грн./кв.м 34,92 41,90

 

Тарифи на теплову енергію (її виробництво, транспортування, постачання) та на послуги з централізованого опалення для  бюджетних  та  госпрозрахункових  споживачів (з урахуванням  інвестиційної  складової)

Розділ   2                                                    

№ п/п Назва  споживачів Одиниця виміру Одноставковий тариф,  грн
без ПДВ з ПДВ
 

 

Одноставковий тариф на теплову  енергію, грн
1. ІІ група споживачів (бюджетні  організації) Гкал 1869,11 2242,93
2. ІІІ група споживачів (госпрозрахункові  організації) Гкал 1869,11 2242,93

Розділ 3

№ п/п Назва  споживачів Одиниця виміру Двоставковий тариф, грн
без ПДВ з  ПДВ
Двоставковий тариф на теплову  енергію за одиницю спожитого тепла, грн    
1. ІІ  група споживачів (бюджетні  організації) Гкал 1399,92 1679,90
2. ІІІ група  споживачів (госпрозрахункові  організації) Гкал 1399,92 1679,90
Двоставковий тариф за опалення , грн.    
3. ІІ  група споживачів (бюджетні  організації)

а) за приєднане  теплове  навантаження  протягом  року

кв.м 4,68 5,62
б) за один квадратний метр  в опалювальний період кв.м 28,04 33,65
4. ІІІ група  споживачів (госпрозрахункові  організації)

а) за приєднане  теплове  навантаження  протягом  року

кв.м 4,66 5,59
б) за  один квадратний метр  в опалювальний період кв.м 27,07 32,49

 

Заступник міського голови
з виконавчої роботи                                                                                                      С.С. Куліков