СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА ЗВЕНИГОРОДКА НА 2017 – 2022 РОКІВ

 

Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в місті, а також створення спільного бачення майбутнього розвитку, творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань і стратегій, здійснення яких вирішить ці проблеми. Стратегічне планування є також потужним інструментом об`єднання зусиль бізнесу та місцевої влади, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем життя всіх громадян та жителів міста.

«Стратегія розвитку м. Звенигородка на період до 2022 року» є основним документом регіонального розвитку на середньострокову перспективу. Стратегія розроблена на підставі Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів» з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», «Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року», «Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки», Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом з іншої.

При формуванні цієї Стратегії використані громадська думка, практичні пропозиції фахівців щодо вирішення проблем, досягнення цілей розвитку міста. Реалізація Стратегії можлива лише шляхом залучення органів влади, населення, представників бізнесу та громадських організацій.

Середньостроковий план сфокусовано на громадянині в усіх аспектах повсякденної роботи і життя, і саме тому в плані визначено наступні стратегічні цілі:

  1. Економічне зростання.
  2. Формування сильної місцевої громади.
  3. Екологічна безпека та збереження довкілля.

Стратегія – це живий документ, що потребує постійного оновлення у зв’язку зі зміною обставин: зміна політичного курсу держави, завершення адміністративно-територіальної реформи та збільшення території міської громади.

Для перегляду повного документу “Стратегія розвитку міста Звенигородка 2017-2022” перейдіть за посиланням!