Звенигородська міська рада
Черкаська область, Звенигородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ проекту

Дата: 15.11.2021 17:00
Кількість переглядів: 640

Фото без опису

 

Детального плану  території з  метою уточнення параметрів забудови земельної ділянки яка розташована в межах населеного пункту с. Неморож Звенигородського району Черкаської області, по якій проходить шлях прокладення водогону  Приватного акціонерного товариства  «Ватутінський  комбінат  вогнетривів»

 

 

Замовник:  Звенигородська міська рада Черкаська область, Звенигородський район: 20202, Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка просп. Шевченка, буд. 63, Код ЄДРПОУ: 26490674

Виконавець: ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології»: 18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, код ЄДРПОУ 37715319.

 

Вид та основні цілі документу державного планування та його зв’язок з іншими документами державного планування

«Детальний план  території з  метою уточнення параметрів забудови земельної ділянки яка розташована в межах населеного пункту с. Неморож Звенигородського району Черкаської області, по якій проходить шлях прокладення водогону  Приватного акціонерного товариства  «Ватутінський  комбінат  вогнетривів» (далі – ДПТ), розроблений відповідно  до рішення Звенигородської міської ради від 29.10.2021 № 15-59 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, передачі сервітутних прав ПрАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів» та про надання дозволу на розробку детального плану території».

Проект ДПТ  розробляється  з  метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації земельної ділянки,  визначення  всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. 

Проектом ДПТ передбачається дренажна напірна каналізація для відведення дренажних та дощових вод з території Мурзинського каолінового кар`єру південної ділянки гірничодобувної дільниці Приватного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів". Забір дренажних вод виконується погружними дренажними насосами DWK.E.10.150.450.5.1D. з муфтою Storz з сітчатим фільтром, шафою управління, Р=45 кВт, Q=120 м3/год, Н=72 м (2 шт.) та подається гнучкими рукавами по 20 м з`єднаними муфтами Storz до колодязя-15. При зменшенні рівня водойми насоси працюють почергово, а при максимальному рівні - одночасно обидва. Максимальні витрати  складають 190 м3/год ,для діам.280х16,6 втрати по довжині складають -  10,9 м при швидкості 1,1 м/с. Рівень включення  визначається автоматично за допомогою датчиків рівня до дна водойми. Насоси розташовані на понтоні заводського виготовлення (з-д Укрхімпласт) по замовленню.  Далі трубопроводом діам.280 мм з труб ПЕ100 SDR17 дренажні стоки подаються до існуючих відстійників. Для видалення повітря із трубопроводу передбачено клапани автоматичної дії (вантуз) для впуску і випуску повітря   в підвищених переломних точках профілю.  Для прочистки трубопроводу використати прочисну машину "Посейдон" довжиною дії до 120 м, через колодязі ,що встановлені на мережі з глухими фланцями.   Для запобігання ризику утворення осаду зважених часток кар`єрних вод не допускати довгострокової зупинки відкачки стоків.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності  або  об’єктів,  щодо  яких  законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення  місцезнаходження, розміру, потужності  або розміщення ресурсів)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

реалізація проектних рішень може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунти, ландшафт,  повітря, поверхневі води.

б) для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території проектної діяльності та в зоні впливу його - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті -  відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути,

у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування. Загальною альтернативою проекту Детального плану територій, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:

 - виявлення характеру, інтенсивності  і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності на об’єкті, з урахуванням існуючої екологічної ситуації в регіоні.

  Під час стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватися такі методи  та критерії: 

- метод  цільового аналізу - дозволить встановити відповідність рішень проекту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування;

- аналіз на відповідність  містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним нормам і правилам України, законодавству  у сфері охорони навколишнього природного середовища; 

- врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;

  • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

  • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;

  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проекту Детальний план території  здійснювати  проектні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;

  • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план  території з  метою уточнення параметрів забудови земельної ділянки яка розташована в межах населеного пункту с. Неморож Звенигородського району Черкаської області, по якій проходить шлях прокладення водогону  Приватного акціонерного товариства  «Ватутінський  комбінат  вогнетривів" подаються до:

  Звенигородської міської ради Черкаської області, Звенигородського району: 20202, Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка просп. Шевченка, буд. 63, e-mail- zvenmiskrada@ukr.net, тел. 04740-22060.

 

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення  Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення. 

Зауваження і пропозицій приймаються до 01.12. 2021 року (15 ДНІВ З ДНЯ ПУБЛІКАЦІЇ НА САЙТІ). 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь