Звенигородська міська рада
Черкаська область, Звенигородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення, структура та рішення сесії Звенигородської міської ради

 

 

ЗВЕНИГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

Черкаської області

15 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

29 жовтня 2021 року

№15-5

 

Про створення управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія) виконавчого комітету Звенигородської міської ради

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг» та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, Звенигородська міська рада вирішила

  1. Створити управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія) виконавчого комітету Звенигородської  міської ради.

  2. Визначити місцезнаходження управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія) виконавчого комітету Звенигородської міської ради: 20202, Черкаська область, Звенигородський район, м.Звенигородка, вулиця Івана Сошенка,47

  3. Затвердити Положення про управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія) виконавчого комітету Звенигородської  міської ради, додаток 1.

  4. Затвердити Регламент управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія) виконавчого комітету Звенигородської міської ради, додаток 2.

  5. Затвердити Розпорядок роботи управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія) виконавчого комітету Звенигородської  міської ради, додаток 3.

  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, промисловості, підприємництва та сфери послуг.

 

Міський голова                                                              Олександр САЄНКО

Додаток 1

до рішення міської ради

29.10.2021 №15-5

 

Положення

про  управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія)

виконавчого комітету Звенигородської  міської ради

 

1. Загальні положення.

1.1 Управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія)  виконавчого комітету Звенигородської  міської ради (далі - управління ЦНАП) утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг Звенигородською міською радою..

1.2. Управління ЦНАП діє як структурний підрозділ виконавчого комітету Звенигородської  міської ради, в якому надаються  адміністративні послуги, передбачені  чинним законодавством України, через адміністратора  шляхом взаємодії з суб’єктами  надання  адміністративних послуг.

1.2 Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації управління ЦНАП  приймається  Звенигородською  міською радою.

1.3 Управління ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Звенигородської міської ради, її виконавчого комітету та цим Положенням про управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія)  виконавчого комітету Звенигородської  міської ради ( далі – Положення).

1.4. Положення встановлює правові засади діяльності, визначає структуру та компетенцію управління ЦНАП. Порядок взаємодії, що встановлюється ним, є обов’язковим до виконання для всіх, хто бере участь у роботі управління ЦНАП. 

1.5. Положення розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (із змінами), інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг.

                      

                 2. Завдання та ф​ункції управління ЦНАП.

2.1 Відповідно до мети створення управління ЦНАП, його основними завданнями є:

2.1 організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.2 спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.3 забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адмінівстративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.4 створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних, а також інших послуг суб’єктами звернень, побудова ефективної системи їх надання;

2.5 унеможливлення виникнення корупційних ризиків під час надання адміністративних та інших послуг;

2.6 організація ефективної взаємодії між суб’єктами звернень, адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних, інших послуг.

 

3. Структура управління ЦНАП.

3.1 Структура  управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія) виконавчого комітету Звенигородської  міської ради затверджується рішенням Звенигородської міської ради.

3.2  Структура управління ЦНАП  включає наступні відділи:

- відділ з організації надання адміністративних послуг управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія) виконавчого комітету Звенигородської міської ради.

- відділ державної реєстрації управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія) виконавчого комітету Звенигородської міської ради.

- відділ соціального захисту населення та надання адміністративних послуг соціального характеру управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія) виконавчого комітету Звенигородської міської ради.

3.3 Положення про відділи управління ЦНАП затверджуються рішенням виконавчого комітету Звенигородської міської ради.

 

4. Організація надання адміністративних послуг управлінням ЦНАП.

4.1 Управління ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

4.2  Перелік адміністративних послуг, які надаються через управління ЦНАП, визначається рішенням Звенигородської міської ради.

4.3 Надання адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є Звенигородська міська рада (її виконавчі органи або посадові особи), здійснюється виключно через центр надання адміністративних послуг.

4.3  Управлінням ЦНАП, за рішенням Звенигородської  міської ради, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій, скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, що мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання), тощо), надання суб’єктам звернення можливості самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування. 

       4.4 У приміщенні, де розміщується управління ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта. Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом, що утворив центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна. Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

    4.5 Приміщення управління ЦНАП повинно бути облаштоване у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

               

5.  Графік роботи управління ЦНАП.

5.1  Графік роботи управління ЦНАП та зміни до нього затверджуються рішенням Звенигородської міської ради.

 5.2    Час прийому суб’єктів звернень є єдиним для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, і становить не менше шести днів на тиждень та семи годин на день і здійснюється без перерви на обід та не менше одного дня на тиждень до двадцятої години. 

5.3  Здійснення посадовими особами Звенигородської міської ради  прийому суб’єктів звернень проводиться за окремим графіком.
 

6. Керівництво та посадові особи управління ЦНАП

  6.1 Управління ЦНАП, як структурний підрозділ виконавчого комітету  Звенигородської міської ради очолює начальник управління «Центр надання адміністративних послуг» (Центр Дія)  на якого  покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності управління ЦНАП ( далі- начальник управління).

   6.2 Начальник управління призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

   6.3 Начальник управління, відповідно до завдань, покладених на управління ЦНАП:

       6.3.1 здійснює керівництво роботою управління ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

       6.3.2 організовує діяльність управління ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності його роботи;

       6.3.3 координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

       6.3.4 організовує інформаційне забезпечення роботи управління ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

6.3.5 сприяє створенню належних умов праці в управлінні ЦНАП, вносить пропозиції органу, який утворив управління ЦНАП, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

       6.3.6 розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

       6.3.7 виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

       6.3.8 у разі відсутності начальника управління його обовязки виконує начальник - заступник начальника управління відділу соціального захисту населення та надання адміністративних послуг соціального характеру управління ЦНАП.

   6.4 Відділи управління ЦНАП очолюють начальники відділів зазначених у пункті 3.2 цього Положення.

  6.5 Посадовою особою, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг є адміністратор.

   6.6 Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Кількість адміністраторів, які працюють в ЦНАП, затверджується міською радою

   6.7 Адміністратор  має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

   6.8  Основними завданнями адміністратора є:

      6.8.1 надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

    6.8.2 прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України  «Про захист персональних даних»;

    6.8.3 видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

    6.8.4 організація забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

    6.8.5 здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

    6.8.6 надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

    6.8.7 складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках передбачених законом;

    6.8.8 розгляд звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

  6.9 Адміністратор має право:

    6.9.1 безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

     6.9.2 погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

     6.9.3 інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

     6.9.4 посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

     6.9.5 порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.

 

7.  Матеріально-технічне забез​печення діяльності ЦНАП

   7.1 Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок державного бюджету та місцевого бюджету.

   7.2 Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється  виконавчим комітетом Звенигородської міської ради, який виконує функцій з керівництва та відповідальності за організацію діяльності ЦНАП                               

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Володимир НИЗЕНКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь